Monday, November 30, 2015

siopa

Brynhawn dydd Sadwrn es a'r merched i'n hoff siop ni, sef Goodwill yn Norman! Mae'n hawdd siopa yno oherwydd bod eu dillad yn cael eu trefnu yn ôl y lliwiau yn ogystal â'u maint. Prynon ni i gyd bentwr o ddillad yr un; talais ond 16 doler am 4 crys ac un sgarff. Y jôc oedd bod un o fy merched wedi dewis ffrog heb wybod mai ei chwaer hyn a'i rhoddodd i'r siop fisoedd yn ôl! (Yn ffodus na phrynodd hi'r ffrog.)

No comments: