Saturday, November 7, 2015

japan - miss hepburn

Wrth gerdded o gwmpas y parc, des i ar draws gwely blodau hydrangea. (Doedd dim blodau wrth gwrs gan nad oedd y tymor.) Daliodd un o'r enwau fy sylw - Miss Hepburn. Mae fy merch yn hoff iawn o Audrey Hepburn digwydd bod, a dyma dynnu llun drosti hi. Wedi googlo gartref fodd bynnag, ces i wybod mai ar ôl Katharin Hepburn a enwyd honno!

No comments: