Monday, November 9, 2015

japan - "day services"

Mae fy mam yn mwynhau mynychi day services unwaith yr wythnos lle mae pobol oedrannus yn cael ymarfer corf ysgafn, ayyb tra bod nhw'n cymdeithasu. Hi ydy'r ail-hynaf ond mae'r meddwl cliriaf ganddi hi! Roedd hi eisiau i mi, fy merch a'i gŵr ymweld â hi yno i gyfarfod eu ffrindiau. 

No comments: