Thursday, November 19, 2015

mae gerallt yn cytuno

Dw i'n falch iawn clywed bod Gerallt Pennant yn cytuno â fi; dwedodd o mai "Corn, Pistol a Chwip" ydy ei hoff lyfr plant. A dweud y gwir, hwn ydy fy hoff lyfr Cymraeg. Dwedais dro ar ôl tro pa mor ddiddorol ydy o. Trueni ei fod o allan o argraff. Gobeithio'n fawr y bydd o ar gael unwaith eto.

No comments: