Wednesday, November 18, 2015

potlwc

Cynhaliwyd potlwc yn Ysgol Optometreg heddiw i ddathlu'r Ŵyl Ddiolchgarwch. Mae o'n ddigwyddiad mawr mae pawb yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Eleni, es i a'r gŵr ynghyd ein dwy ferch. Roedd yna gynifer o bobl fel roedd yn anodd ffeindio sedd. Fe adawais nodyn o ganmoliaeth at y tair saig gorau (yn fy nhyb i.) Dw i'n llawn!

No comments: