Monday, November 16, 2015

yr ail wers "tai chi"

Penderfynais a fy ffrind o Tsieina gynnal yr ail wers Tai Chi yn yr eglwys ar ôl gwasanaeth boreol yn hytrach na ar y clwt glas o flaen ei fflat. Pan ddechreuon ni'r wers, daeth menywod eraill ac ymuno â ni. A dyma chwech ohonon ni'n gwneud y symudiadau araf ar ôl ein tiwtor am ryw 20 munud. Roedd fy nghluniau'n brifo eto ar ôl y wers!

2 comments:

Yvonne said...

I wish I could be there to learn how to do this!

Emma Reese said...

It's slow yet super effective!