Sunday, May 29, 2016

adria a'i gŵr

Daeth Adria, ffrind da i fy merch yn Japan, efo ei gŵr newydd briodi i ymweld ein heglwys ni. Mae hi wedi cyfarfod yr hogyn clên hwnnw, mab gweinidog tra oedd hi'n gwasanaethu fel cenhades amaethyddol draw acw. Mae ganddyn nhw weledigaeth arloesol i helpu'r bobl yno drwy greu busnes cydweithredol, a rhannu Newyddion Da efo nhw. Maen nhw'n bwriadu dychwelyd i Honduras ar ôl gweithio yn America am flwyddyn neu ddwy. Pob bendith iddyn nhw.

No comments: