Tuesday, May 31, 2016

lloches ddiogel

Cafodd Jane o Jerwsalem air efo un o filwyr Cenhedloedd Unedig sydd yn cael hoe fach rhag perygl yn Syria. Maen nhw'n mynd ar wibdaith sydyn yn y dref tra bod nhw yno cyn mynd yn ôl i Syria. Mae'n braf bod ganddyn nhw loches ddiogel yn Israel. Na fedran nhw ddisgwyl croeso cynnes felly gan wledydd eraill yn yr ardal.

No comments: