Wednesday, May 11, 2016

gyoza

Fe goginiais gyoza i swper ddoe. Gan fod yna dair merch a oedd yn barod i fy helpu, aeth y paratoadau'n gyflym. Roedd yn arbennig o flasus y tro hwn, a mwynhaodd y ffrind o Kazakstan ei gyoza cyntaf. Mae hi'n medru defnyddio chopstiks yn ddeheuig gan ei bod hi'n bwyta mewn tŷ bwyta sushi yn ei thref o bryd i'w gilydd!

No comments: