Wednesday, May 25, 2016

jane o jerwsalem

Mae hi'n caru Israel. Mae hi'n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi'n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi'n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi'n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i'r byd wybod beth sydd yn digwydd yn Israel mewn gwirionedd. Mae hi'n cael ei bygwth am beth mae hi'n ei wneud, ond mae hi'n ddewr; mae hi'n dal ati oherwydd bod hi'n caru Israel a'r bobl cymaint.

No comments: