Monday, May 9, 2016

gwyliau

Mae fy merch ifancaf adref am wythnos wedi gorffen y tymor cyntaf yn y brifysgol yn llwyddiannus. Daeth hi â'i ffrind o Kazakstan i dreulio'r wythnos efo ni. Maen nhw ynghyd â fy merch arall yn mwynhau eu gwyliau'n mynd o gwmpas a chwarae gemau bwrdd ac yn y blaen. O'r diwedd mae ganddyn nhw i gyd amser i ymlacio ar ôl gweithio'n galed dros ben.

No comments: