Thursday, May 19, 2016

pecyn efo seren dafydd

Daeth y postmon â phecyn bach at ein drws ni. Dwedodd y gŵr a dderbyniodd y pecyn, "something for you from ..... Beer Sheva" wrth ynganu "Beer" fel cwrw. Gwelais y cyfeiriad dychwelyd yn syn - Beer Sheva... yn Israel? Yna, gwelais y faner efo seren Dafydd; customs form yn Hebraeg; y wlad wreiddiol - Israel! Ces i goffi o Israel! Fy merch hynaf a'i archebodd yn anrheg Sul y Mamau. (Cyrhaeddodd dipyn yn hwyr.) Fe wnes i baned yn ôl y cyfarwyddiadau. Mae ganddo flas egsotig oherwydd y cardamom. Am anrheg arbennig a pherffaith!

1 comment:

Yvonne said...

What a nice gift!