Thursday, May 26, 2016

tywysog gwyrdd

Dw i'n gwirioni arno fo. (I'm delighted with him, not I'm hooked on him, just in case you try to use Google.) Person arall sydd yn anhygoel o ddewr yn y byd peryglus hwn. Mae o'n dweud y gwir yn gyhoeddus heb ofn ers iddo gael ei oleuo er gwaethaf y perygl. Wir, mae popeth mae o'n ei ddweud yn gwneud tunnell o synnwyr. Gobeithio y bydd llawer o bobl yn ei glywed a chael gwybod beth sydd yn digwydd yn Nwyrain Canol a'r byd mewn gwirionedd. Pob bendith i Mosab Hassan Yousef.

No comments: