Thursday, May 12, 2016

yom ha'atzmaut hapus

 Penblwydd hapus yn 68 oed! Pob bendith i'r bobl o Israel a'r Iddewon ar wasgar. 

No comments: