Saturday, May 7, 2016

graddio

Y diwrnod graddio yn y brifysgol leol ydy hi heddiw. Graddiodd un o fy merched hefyd. Cafodd hi radd yn yr ieithyddiaeth. Dydy hi ddim yn gwybod beth mae hi eisio ei wneud eto; am y tro, mae hi'n mynd i Ffrainc a dysgu Saesneg i fachgen bach am ddau fis; yna, yn Japan am flwyddyn yn dysgu Saesneg mewn dosbarth bach. Dw i'n edrych ymlaen at glywed ei hanes yn barod.

No comments: