Friday, May 27, 2016

wythnos arall

Dylai fy merch hynaf aros wythnos arall yn New Jersey i greu mwy o furlun yn ôl ewyllys ei chwsmer. Roedd ei gŵr yn gorfod mynd adref ddiwedd yr wythnos diwethaf, ac felly ar ei phen ei hun mae hi. Yn ffodus, mae yna lawer o ddynion sydd yn gweithio o'i chwmpas yn y maes awyr, ac maen nhw'n barod i'w helpu'n cludo pethau trwm, ayyb. Deffrodd hi ar olygfa hyfryd oddi wrth ffenestr y gwesty un bore.

No comments: