Sunday, May 22, 2016

cynhaeaf

Mae gan yr ysgol feithrin yn Tokyo mae fy merch yn dysgu Saesneg ynddi nifer o weithgareddau hwyl i'r plant. Garddio ydy un ohonyn nhw. Mae'r plant yn plannu llysiau, gofalu amdanyn nhw, a'u cynaeafu. Cawson nhw gynhaeaf llwyddiannus o bigoglys yn ddiweddar. Modd hyfryd iddyn nhw ddysgu am yr amaethyddiaeth a chael hwyl ar y pridd ydy hynny.

No comments: