Tuesday, May 3, 2016

y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o'n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un - yr olwg hon pan roddais gip tu allan o'r ffenestr y bore 'ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i'n gwybod byddai fo'n diflannu'n fuan - moment hudol. Mae popeth wedi newid dan heulwen bellach. Dw i'n falch fy mod i wedi gweithredu.

No comments: