Sunday, May 15, 2016

cyfres goginio arall

Mae You Tube yn gwybod beth dw i'n hoffi ei weld (weithiau maen nhw'n hollol anghywir!) Awgrymon nhw'r fideo hwn i mi - cyfres goginio gan Iddewes sydd yn siarad Eidaleg tra bod hi'n dangos coginio Iddewig, a thaflu gair neu dau o Hebraeg. Mae ganddi hi nifer o ryseitiau dw i eisiau eu profi. Mae hyn yn edrych yn dda, ond does dim zucchini crwn yn y siopau yma!

No comments: