Sunday, May 1, 2016

bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw - un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i'r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn syml a hardd dan heulwen lachar. Cafodd y cafn buwch hyd yn oed wisg ffansi ar gyfer yr achlysur arbennig.

No comments: