Friday, May 20, 2016

dechrau paentio

Dechreuodd fy merch hynaf ar ei murlun diweddaraf ym Maes Awyr Newark. Mae'r lle yn gorlifo efo gweithiwyr eraill sydd yn adnewyddu'r tai bwyta yno. Rhaid i bawb fynd drwy'r giât diogelwch bob bore. O leiaf mae hi'n medru paentio'n ddiogel. Bydd hi'n gweithio ar y murlun am wythnos wrth aros mewn gwesty cyfagos yn y nos.

No comments: