Friday, May 13, 2016

rafftio

Mae fy merch ifancaf a'i ffrind newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio dyddiau o wyliau'n hapus. Yr uchel bwynt oedd mynd i lawr Afon Illinois cyfagos mewn rafft. Gan nad ydy'r tymor twristiaid eto, doedd neb arall ar yr afon, ac roedd y teulu a'r ffrind yn medru mwynhau gweithgaredd mwyaf poblogaidd y dref mewn heddwch. Dw i'n falch bod hi wedi cael amser pleserus cyn iddi ddechrau gweithio yng nghegin y brifysgol yn golchi llestri am wyth awr bob dydd o yfory ymlaen.

No comments: