Saturday, May 14, 2016

seinydd rhad ac am ddim


Dw i'n gwneud rhai ohonyn nhw ar y rhestr ers blynyddoedd tra bod y lleill yn syniadau newydd i mi - y pethau ynglŷn â'r dechnoleg fodern wrth gwrs! Dw i'n hoffi gwrando ar Radio Cymru wrth baratoi fy hun yn y bore. Weithiau dydy'r sain ddim yn ddigon uchel, ond dw i ddim eisiau talu am seinydd penodol ar gyfer fy iPhone; mae hyn yn ateb perffaith i mi. Mae'n gweithio! 

1 comment:

Yvonne said...

That's brilliant!