Saturday, September 29, 2018

blas

Roeddwn i heb fedru clywed y blas ers dau fis. Does dim achos amlwg ar wahân i heneiddio. Os felly, does dim triniaeth! Roeddwn i'n arbrofi nifer o feddyginiaethau cartref - sinsir, olew cnau coco, olew mintys, sinamon, soda pobi, ayyb a gymysgwyd â llawer o weddïau'r teulu. Mae'n ddiflas iawn methu clywed y blas. Yna, mae rhai blas wedi dod yn ôl ers deuddydd, diolch i'r Arglwydd! Roeddwn i'n hapus dros ben medru clywed pa mor wael ydy'r gwin coch a ges i!

No comments: