Friday, September 7, 2018

mis prysur

Tymor prysur ydy mis Medi i fy nheulu. Mae yna gynifer o benblwyddi gan gynnwys penblwydd fy mlog - 6, 7, 8, 10, 11 a 21. Roeddwn i'n arfer crasu tair cacen ar yr un diwrnod. (Roedd yn dipyn o her!) Bydd y gŵr yn hedfan yfory i Las Vegas i ddathlu penblwydd ei fam sydd yn byw yno efo ei mab arall.

No comments: