Wednesday, September 19, 2018

yom kippur 2

Mae popeth a ysgrifennwyd yn yr Hen Destament ynglŷn â Yom Kippur yn dynodi Iesu, wrth ragarwyddo sut byddai o'n achub ni. Fe wnaeth.

"Symudaf ymaith anwiredd y tir hwn mewn un diwrnod." Sechareia 3:9

No comments: