Thursday, September 13, 2018

darganfyddiad

Dw i'n cael hi'n ofnadwy o anodd agor potel foddion gyda chaead diogel oherwydd problem y llaw. Roeddwn i'n arfer cadw fy moddion mewn bag ziplock. Dw i newydd ddysgu drwy YouTube bod y caead yn cael ei droi wyneb i waered fel y cewch chi ei agor yn hawdd! Mae rhigol bwrpasol ar ben y caead.

No comments: