Thursday, September 27, 2018

tywydd nodweddiadol yn oklahoma

Gostyngodd y tymheredd fel carreg. Roeddwn i'n gwisgo dillad hafaidd echdoe; roedd angen arna i siaced, het a sgarff i fynd am dro'r bore 'ma. Mae fy mysedd yn oer yn teipio'r pwt hwn. Mae cawl tatws a brocoli yn swnio'n hynod o ddymunol. Dw i'n siŵr bod y gŵr yn cytuno â fi.

No comments: