Thursday, September 6, 2018

sefyll yn erbyn y llif

Tra bod nifer o gwmnïau mawr yn cymryd yr ochr chwith er mwyn dilyn y llif gwleidyddol gywir, mae yna brifysgol fach yn Missouri yn mynd yn ei erbyn a sefyll yn ddewr. Cyhoeddodd College of the Ozarks, lle mae fy nau blentyn yn astudio, fyddai'n cael gwared ar y gwisgoedd athletig sydd gan arwydd Nike; maen nhw eisiau dewis eu gwlad yn hytrach na chwmni. "Os oes gan Nike gywilydd ar America, mae gynnon ni gywilydd ar y cwmni," meddai'r prif athro. 

No comments: