Friday, September 21, 2018

penpen-blwydd y gŵr

Pen-blwydd y gŵr ydy hi heddiw yn 63 oed. Ceith o'n ei galw'n henoed mewn dwy flynedd tasai fo'n byw yn Japan oherwydd bod pawb sydd dros 65 oed yn henoed yn swyddogol yno! Gwnes i gacen geirch efo banana, afal, cnau a datysen. Dim cacen ydy hi a dweud y gwir oherwydd nad ydy hi'n ddigon melys. Dim ots. Dydy'r gŵr ddim yn hoffi melysion beth bynnag. Bydda i'n coginio gyoza, ei hoff fwyd i swper.

No comments: