Monday, September 24, 2018

golau newydd

Daeth Kurt, ein handy-man i osod golau newydd i'r nenfwd yn y gegin. Fflwroleuol oedd yr hen un a oedd yn methu'r rhan fwyaf o'r amser. Ces i fy synnu dros ben i wybod pa mor wahanol ydy LED. Mae'r gwahaniaeth fel rhwng y cyfrifiaduron yn yr 80au a'r rhai cyfredol. Dw i'n gwybod rŵan ein bod ni'n arfer byw mewn hanner tywyllwch heb sylweddoli! Mae'r LDE yn defnyddio llawer llai o drydan, medden nhw.

No comments: