Saturday, September 1, 2018

gorffen emma

Gorffennais wrando ar Emma. Gan nad oes Karen Savage, fy ffefryn ar gael, dewisais Moira Fogarty o Ganada. Mae hi'n wych hefyd. Roeddwn i'n medru gwerthfawrogi'r nofel honno mwy ar ôl gweld y fideo eto'n ddiweddar. Mr. Knightley ydy fy hoff gymeriad heb os. 

"Mae un peth bod dyn yn medru ei wneud bob amser, sef ei ddyletswydd." - Mr. George Knightley

No comments: