Monday, September 17, 2018

dw i eisiau cyfiawnder

Cafodd Ari Flud ei drywanu i farwolaeth yn Israel ddoe. Tad i bedwar o blant a ffrind mawr i Jane o Jerwsalem oedd o. Roedd o'n gweithio'n ddygn dros Israel. Cafodd ei lofruddio gan fachgen Palestinaidd 17 oed mewn canolfan siopa. Cynhaliwyd angladd neithiwr a fynychwyd gan filoedd o bobl. Yn y cyfamser aethpwyd y bachgen a gafodd ei saethu (ond heb farw) i'r ysbyty Israelaidd i gael triniaeth! Mae troseddau tebyg gan y Palestiniaid yn digwydd yn rhy aml; mae gormod o Israeliaid ddiniwed wedi cael eu lladd. Mae bai ar yr arweinwyr Palestiniaid sydd yn annog eu pobl i ladd yr Iddewon drwy wobrwyo'r troseddwyr gyda thaliadau mawr.

No comments: