Wednesday, September 5, 2018

tad efo coesau hirion

Gwelais y nofel hon a adawyd gan fy merch ar ei silff, a dechrau ei darllen - Daddy Long-Legs gan Jean Webster, gor-nith Mark Twain. Roeddwn i heb ei darllen er mai nofel enwog ydy hi. Ac felly doeddwn i ddim yn gwybod yn ffodus pwy ydy Tad efo Coesau Hirion pan gychwynais. (Ces i syniad hanner ffordd drwodd fodd bynnag.) Roedd yn stori annisgwyl o ddiddorol efo'r prif gymeriad hynod o ddeniadol. 

No comments: