Saturday, September 15, 2018

mae pat yn ôl

Wedi misoedd o ddistawrwydd, mae Pat Condell yn ôl o'r diwedd. Roeddwn i'n ofni bod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd iddo. Falch o weld ei fod o'n dal ati fynegi ei farn heb flewyn ar dafod, heb ofn, a heb betruso am eiliad yn mynd i'r afael â'r pynciau llosg. Gyda llaw, mae ymddygiad y bobl ar y chwith mor debyg rhwng y DU ac UDA fel gallai fo fod wedi sôn am UDA.

No comments: