Wednesday, September 12, 2018

bwyd diogel

Mae gan fy merch yn Japan alergedd bwyd difrifol. Dylai hi osgoi llefrith, soi, blawd, wyau, cnau, a llawer o ffrwythau; dylai hi fod yn hynod o greadigol i baratoi ei saig. Trefnodd ei ffrind da barti penblwydd iddi'r wythnos diwethaf wrth baratoi gwledd hyfryd gan ddefnyddio cynhwysion "diogel." Dyma gacen a hufen iâ a wnaeth. Dim ond llefrith coco a sinamon sydd yn yr hufen iâ.

No comments: