Friday, September 28, 2018

gweddi

Pethau mae'r Arglwydd yn eu casáu - geiriau a chloriannau twyllodrus, tyst celwyddog
Pethau mae'r Arglwydd yn eu caru - y rhai sy'n gweithredu'n gywir, pwysau cywir

Pob bendith a thangnefedd gan yr Arglwydd i'r Barnwr Kavanaugh a'i deulu.

No comments: