Wednesday, September 26, 2018

cyfarwyddwr newydd

Cafodd fy merch gyfle i fod yn gyfarwyddwr am y tro cyntaf fel rhan o'r cwrs yn y brifysgol. Dewisodd hi olygfa fer o nofel enwog Jane Austen, sef Emma, a gydag wyth o "actorion," roedden nhw'n ymarfer yn galed. Perfformiwyd y ddrama nos Sul yn llwyddiannus o flaen y dosbarth. Dwedodd hi ei bod hi mor nerfus pan gyflwynodd y ddrama fel roedd hi'n crynu'n ofnadwy, efallai mwy nerfus na'r actorion!

No comments: