Tuesday, September 4, 2018

diogelu'r to

Mae gynnon ni fwy o law'r haf yma nag arfer. Mae'r coed a'r glaswellt yn tyfu'n nerthol. Torrodd a thrimiodd y criw ein coed ni fisoedd yn ôl, ond roedd rhai canghennau'n cyffwrdd y to'n ddiweddar. O'r diwedd roedd gan y gŵr amser i wneud y gwaith. Aeth i fyny ar y to a'u torri nhw. Mae'r to'n ddiogel bellach.

No comments: