Tuesday, September 25, 2018

ystafell hobi

Mae gynnon ni doiled yn y garej a oedd yn arfer lletya moch cwta fy merch. Wedi iddyn nhw farw flynyddoedd yn ôl, caewyd y drws heb neb i'w ddefnyddio. Yn ddiweddar glanhaodd y gŵr a throi'r ystafell fach yn ei lecyn cyfleus a chyfforddus i lanhau ei gynnau. Mae o'n treulio awr neu ddwy yno bob wythnos yn mwynhau ei hobi wrth wrando ar YouTube.

No comments: