Friday, January 3, 2020

amser tuluol 7

Wedi treulio deuddydd gyda'u brawd a'i deulu yn Texas, daeth fy mhedwar plentyn adref neithiwr. Mae'r tŷ (a'r fasged olchi dillad) yn llawn unwaith eto. Peth arall fy ail ferch sydd yn gweithio yn Japan yn edrych ymlaen ato oedd bwyta grawnfwyd brecwast; dydy o ddim yn boblogaidd yn Japan ac felly mae o'n ddrud a does llawer o ddewis. Dyma hi'n ymhyfrydu ymysg amrywiaeth ohono fo yn  Walmart!

No comments: