Tuesday, January 28, 2020

hen gar

Mae ffrind i ni'n gwerthu ei gar. Penderfynodd y gŵr ei brynu ar gyfer i'n mab ifancaf. (Bydd y mab yn ein talu ni'n ôl yn y dyfodol wrth gwrs.) Hen gar ydy o - 1997 Toyota Camry, ond yn rhedeg yn ardderchog. Bydd yn anodd curo'r pris hefyd - $1,500. Peth manteisiol ydy mai trosglwyddiad â llaw sydd gan y car (mae gan y rhan fwyaf o'r ceir yn UDA drosglwyddiad awtomatig, cofiwch.) Na fydd hyn, yn ogystal â'r hen olwg yn apelio at ladron ceir! Yn ffodus, dysgodd y mab sut i yrru car gyda throsglwyddiad â llaw yn ei waith haf y llynedd.

No comments: