Tuesday, January 14, 2020

kabuki

Gwireddwyd breuddwyd fy merch hynaf o'r diwedd - aeth i theatr Kabuki i weld sioe Ebizo. Roedd yn werth chweil talu cymaint am ei sedd gan ei bod hi'n medru gweld o'n agos iawn ar y llwybr hwnnw. Safodd o wrthi hi am eiliadau hyd yn oed! Cafodd ei chyfareddu'n llwyr gan hud Kabuki. (Tannodd hi'r llun yma cyn y dechrau oherwydd gwaharddir y weithred yn llym yn ystod y perfformiad.)

No comments: