Tuesday, January 21, 2020

platiau trwydded gyrru

Cyflwynodd ein hannwyl Seneddwr Nathan Dahm fil yn cynnig platiau trwydded gyrru gyda Make America Great Again a Keep America Great arnyn nhw! Bydd rhan o'r elwau'n mynd at helpu'r cyn milwyr. Os bydd y Llywodraethwr yn rhoi ei lofnod ar y bil, (dw i'n siŵr y bydd!) bydd yn dod i rym ar Dachwedd 1. Dw i eisiau un!

No comments: