Thursday, January 2, 2020

anrheg fawr

Dyma'r anrheg arall a gafodd y gŵr gan ein merch hynaf ni - copi ar gynfas o'i murlun cyntaf a phaentiodd yn Oklahoma City yn 2014. Fortune Favors the Brave ydy'r teitl. Roedd hi'n gwybod bod ei thad yn hoff iawn o'r murlun hwnnw, a phenderfynodd roi copi mawr yn anrheg Nadolig iddo. (Ces i fy ngwybod ymlaen llaw gyda rhybudd i beidio dweud wrtho fo.) Mae'r cynfas yn hongian ar y wal gorau yn ein tŷ ni.

No comments: