Saturday, January 18, 2020

te llefrith brenhinol

Des i ar draws te diddorol, sef te llefrith brenhinol. Dyfeisiwyd gan gwmni te o Japan yn 1965, mae'n cael ei wneud gyda mwy o lefrith na dŵr, yn debyg i chai. Blasus iawn. Yn ôl fy merch yn Japan, mae'r te hwnnw'n cael ei wawdio gan y Saeson, ond gwelodd ffrind iddi (Saesnes) yn yfed y te hwnnw'n slei bach un diwrnod!

No comments: