Friday, January 10, 2020

golygfa

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd yn Japan. Hyd yma, mae hi'n mynd nid nepell o'i llety, sef fflat ei chwiorydd yn Tokyo, yn ymweld yr ysgol ryngwladol mae fy ail ferch yn gweithio ynddi, gweld y temlau a chysegrfeydd lleol, ac yn y blaen. Cafodd hi a'i gŵr eu taro gan yr olygfa ogoneddus oddi wrth y ffenestr un bore. Dyma Fynydd Fuji.

No comments: