Monday, January 27, 2020

coffi twrcaidd 2

Mae'r coffi sydd gen i yn rhy dywyll i wneud coffi Twrcaidd a dweud y gwir, ac felly prynais bwys o ffa wedi'i rostio'n ganolig yn y dref y bore 'ma. Gofynnais i'r siopwr i falu'r ffa yn fân iawn. O'r diwedd llwyddais i wneud coffi Twrcaidd yn y sosban benodol a brynais i'n ddiweddar. Roedd y ffa'n dipyn yn rhy sur fodd bynnag. Dim problem; ychwanegais binsiad o soda pobi. A dyma fo. Paned perffaith.

No comments: