Thursday, January 23, 2020

gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a'i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle'r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo'r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd wrth y staff pwy oedd ei nain, fodd bynnag, roddodd y staff nhw wibdaith breifat i'r ystafelloedd arbennig! (Mae ei gŵr druan yn gwisgo mwgwd oherwydd ffliw a ddaliodd.)

No comments: