Wednesday, January 29, 2020

siop de a choffi

"Ti isio panad?" bydda i'n gofyn i'r gŵr sawl tro bob dydd (yn Saesneg yn anffodus.) "Oes" ydy ei ateb bob tro (yn Saesneg.) Fel arfer mae o eisiau te Japaneaidd neu Tseiniaidd, a choffi unwaith neu dwy yr wythnos. Dw i a fy merch yn cael coffi unwaith bob dydd, a the drwy'r dydd. Mae gen i gymaint o de a choffi amrywiol ynghyd â theclynnau paratoi coffi bellach fel dw i'n teimlo pe byddwn i'n rhedeg siop de a choffi.

No comments: